გზავნილი ამერიკაში


სერვისი დროებით შეჩერებულია - გთხოვთ გაითვალისწინოთ ..

ჩვენი საშუალებით შეგიძლიათ არამარტო მიიღოთ ამერიკიდან თქვენს სახელზე გამოგზავნილი პერსონალური ამანათი არამედ გაგზავნოთ კიდეც ნებისმიერ მისამართზე.

სერვისით სარგებლობისთვის ერთჯერადი გადასახდელი თანხა შეადგენს 20 ამერიკულ დოლარს, რასაც ემატება ყოველი კილოგრამის ღირებულება 5 აშშ დოლარი (ვანგარიშობთ ზუსტ წონას).

მაგალითად: 600 გრამიანი ნივთის გაგზავნის შემთხვევაში გადასახდელი თანხა იქნება 20+(5*0.6)=23 აშშ დოლარი;


ამანათები იგზავნება ყოველი კვირის ბოლოს, გზავნილის დანიშნულების ადგილზე ჩასვლას სჭირდება საშუალოდ 2 ან 3 კვირა.