დაზღვევა

ავტომატურად დაზღვეულია ჩვენს საწყობში შემოსული ყოველი ამანათი.

დაზღვევის მაქსიმალური თანხაა 100 აშშ დოლარი.

ასევე შესაძლებელია ამანათის დაზღვევა ნებისმიერ თანხად - ამ შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ ჩვენს ოპერატორს.