გადახდა

ამანათის ტრანსპორტირების ღირებულება შეგიძლიათ გადაიხადოთ TBC ბანკში, შემდეგ რეკვიზიტებზე:

ბანკის კოდი: TBCBGE22;
ანგარიში: GE07TB7701636080100002;


გადახდის დროს გრაფაში დანიშნულება გთხოვთ მიუთითოთ TRK - ნომერი