აკრძალული ნივთები

საბაჟოს მიერ აკრძალული ნივთები

1. არბალეტი, ისრები, მშვილდი;
2. საღებავი, ალკოჰოლური სასმელები და ა.შ.;
3. საკვები პროდუქცია – ნებისმიერი ფორმით და შეფუთვით;
4. ფეთქებადი ნივთიერებები ან პროდუქცია (მაგ. სანთებელა, საახალწლო მაშხალა და ა.შ.);
5. პორნოგრაფიული სახის პროდუქცია.;
6. ცხოველები, თევზები, ჩიტები, მღრღნელები და ა.შ.;
7. ტოქსიკური ნივთიერებები;
8. თუთუნი, ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი პროდუქცია ან მცენარეები ან მათი თესლი;
9. ე.წ. 'აზბესტი'–ს შემცველობის პროდუქცია;
10. ცხოველების ფიტულები, ძვლები, ბეწვი, სპილოს ძვალი და ა.შ.;
11. რეალური ფული - მონეტები ან ბანკნოტები ნებისმიერი ქვეყნის;
12. დატუმბული ბალონები;
ნივთი შესაძლოა არ იყოს აკრძალული ნივთების ნუსხაში, მაგრამ საბაჟომ მაინც შეაჩეროს, მოითხოვოს: ორიგინალი ინვოისი, დაბალი ფასის დასადასტურებლად ან რაიმე სახის სპეციალური ნებართვა პროდუქციის შემოტანისთვის.