განბაჟება


საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით ამანათი განბაჟებას ექვემდებარება როდესაც:

1. ტვირთის წონა აღემეტება 30 კილოგრამს;
2. მისი ღირებულება არის 300 ლარზე მეტი;
3. არის ერთგვარი ტიპის საქონელი;
4. ამანათის მიმღები წარმოადგენს იურიდიულ პირს;

კომპანია USAExpress ზრუნავს თავის კლიენტებზე და გთავაზობთ დახმარებას საბაჟო პროცედურების მოგვარებაში. კერძოდ თქვენი სურვილის შესაბამისად, უფასოდ, ჩვენ მოვახდენთ ნივთების დეკლარირებას;